SAVARKUNDLA: સા.કુંડલા-લિલીયાના ધારાસભ્યશ્રી દુધાતે જી.પં.હસ્તકના શરૂ થયેલા કામો મુદ્દે કોની જવાબદારી નક્કી કરવા મુખ્યમંત્રીને લખ્યો પત્ર.

Share this:

અમરેલી, 7/10/20
ANO ન્યુજ

SAVARKUNDLA: સા.કુંડલા-લિલીયાના ધારાસભ્યશ્રી દુધાતે જી.પં.હસ્તકના શરૂ થયેલા કામો મુદ્દે કોની જવાબદારી નક્કી કરવા મુખ્યમંત્રીને લખ્યો પત્ર.

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

CRIME: અમરેલી પેરોલ ફલોૅ સ્ક્વોડ ટીમે છેલ્લાં બે વર્ષથી અપહરણ તથા પોકસો. ના ગુન્હામાં નાસતાં ફરતાં લીસ્ટેડ આરોપીને ભોગબનનાર સાથે પાલનપુર થી શોધી કાઢયા.

Wed Oct 7 , 2020
Share this: અમરેલી, 7/10/20 ANO ન્યુજ SAVARKUNDLA: સા.કુંડલા-લિલીયાના ધારાસભ્યશ્રી દુધાતે જી.પં.હસ્તકના શરૂ થયેલા કામો મુદ્દે કોની જવાબદારી નક્કી કરવા મુખ્યમંત્રીને લખ્યો પત્ર. Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email

You May Like

Breaking News