સા.કુંડલાના MLA પ્રતાપ દુધાત દ્વારા સરકારશ્રીને કરાઈ રજુઆત/14 હજાર કરોડના રાહત પેકેજમા અમરેલી જીલ્લાના નાના,મધ્યમ ધંધાથીૅઓને પેકેજ આપવા મુખ્યમંત્રીને કરાઈ રજુઆત.

Share this:

સા.કુંડલાના MLA પ્રતાપ દુધાત દ્વારા સરકારશ્રીને કરાઈ રજુઆત/14 હજાર કરોડના રાહત પેકેજમા અમરેલી જીલ્લાના નાના,મધ્યમ ધંધાથીૅઓને પેકેજ આપવા મુખ્યમંત્રીને કરાઈ રજુઆત.

અમરેલી,5/6/20
ANO ન્યુજ

સાવરકુંડલા-લિલીયાના કોંગી ધારાસભ્યશ્રી પ્રતાપ દુધાત દ્રારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને પત્ર પાઠવી રજુઆત કરાઈ.

સરકારશ્રીના આત્મનિભૅર રાહત પેકેજ અંતગૅત ગુજરાત સરકાર દ્વારા 14 હજાર કરોડના રાહત પેકેજમા અમરેલી જીલ્લાના મધ્યમ વેપારીઓ, લુહાર અને કુંભાર કામ કરતા નાના ધંધાથીૅ લોકોને ખાસ રાહત પેકેજ આપવા અંગે રજુઆત કરતો પત્ર પાઠવાયો છે.

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BREAKING! આંબરડી-કૂષ્ણગઢ વચ્ચે રોડ પર વૂક્ષ ધરાશયી/મોડીરાત્રે ફુંકાયેલા ભારે પવનથી જમીનદોસ્ત થયુ હતુ વૂક્ષ/વૂક્ષ હટાવી માગૅ ખુલ્લો કરાયો.

Sat Jun 6 , 2020
Share this: સા.કુંડલાના MLA પ્રતાપ દુધાત દ્વારા સરકારશ્રીને કરાઈ રજુઆત/14 હજાર કરોડના રાહત પેકેજમા અમરેલી જીલ્લાના નાના,મધ્યમ ધંધાથીૅઓને પેકેજ આપવા મુખ્યમંત્રીને કરાઈ રજુઆત. અમરેલી,5/6/20 ANO ન્યુજ સાવરકુંડલા-લિલીયાના કોંગી ધારાસભ્યશ્રી પ્રતાપ દુધાત દ્રારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને પત્ર પાઠવી રજુઆત કરાઈ. સરકારશ્રીના આત્મનિભૅર રાહત પેકેજ અંતગૅત ગુજરાત સરકાર દ્વારા 14 હજાર કરોડના રાહત […]

You May Like

Breaking News