સા.કુંડલા તાલુકા મામલતદારશ્રી દ્વારા માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટેન્સિંગ મુદ્દે કરાઈ અપીલ/તાલુકાની જનતાને જાહેરનામાનુ પાલન કરવા અપીલ કરાઈ.

Share this:

BREAKING! સા.કુંડલા તાલુકા મામલતદારશ્રી દ્વારા માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટેન્સિંગ મુદ્દે કરાઈ અપીલ/તાલુકાની જનતાને જાહેરનામાનુ પાલન કરવા અપીલ કરાઈ.

અમરેલી,17/6/20
ANO ન્યુજ

સાવરકુંડલા તાલુકા મામલતદાર એવં તાલુકા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી એમ.વી.પરમાર દ્વારા સાવરકુંડલાની જાહેર જનતાને વિનંતી કે હાલ કોરોના વાયરસ નું પ્રમાણ વધતુ જતુ હોવાથી નીચે મુજબની સૂચનાનું અવશ્ય પાલન કરવા અપીલ કરવામા આવે છે.

(૧) દરેક ગ્રાહકે તથા વ્યાપારીએ ફરજિયાત માસ્ક પહેરવું.
(૨) દરેક ગ્રાહકે 1 મીટર નું ડિસ્ટન્સ જાળવવું.
(૩) સવારના 7 વાગ્યાથી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી ધંધા, રોજગાર શરૂ રાખી શકાશે.

સરકારશ્રીના જાહેરનામાનો ભંગ ન થાય તે માટે ઉપરોક્ત જાહેરનામા/ કલમનો ભંગ થવાથી આપની વિરદ્ધ શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી /દંડની જોગવાઇ થઈ શકે છે.

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BREAKING! આ વષેૅ સૌરાષ્ટ્રમા જન્માષ્ટમીમા યોજાનાર મેળાઓ બંધ/મેળો માણતા શોખીનો નારાજ/કોરોનાને લઈ લેવાયો નિણૅય.

Wed Jun 17 , 2020
Share this: BREAKING! સા.કુંડલા તાલુકા મામલતદારશ્રી દ્વારા માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટેન્સિંગ મુદ્દે કરાઈ અપીલ/તાલુકાની જનતાને જાહેરનામાનુ પાલન કરવા અપીલ કરાઈ. અમરેલી,17/6/20 ANO ન્યુજ સાવરકુંડલા તાલુકા મામલતદાર એવં તાલુકા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી એમ.વી.પરમાર દ્વારા સાવરકુંડલાની જાહેર જનતાને વિનંતી કે હાલ કોરોના વાયરસ નું પ્રમાણ વધતુ જતુ હોવાથી નીચે મુજબની સૂચનાનું અવશ્ય પાલન કરવા […]

You May Like

Breaking News