BREAKING! લ્યો…માસ્ક પહેયાૅ વગર સેલ્ફી પાડી સોશિયલ મિડીયામા વાયરલ કરશો તો થશે દંડ/રાજકોટ પો.કમિશ્નરે બહાર પાડ્યુ જાહેરનામુ.

Share this:

BREAKING! લ્યો…માસ્ક પહેયાૅ વગર સેલ્ફી પાડી સોશિયલ મિડીયામા વાયરલ કરશો તો થશે દંડ/રાજકોટ પો.કમિશ્નરે બહાર પાડ્યુ જાહેરનામુ.

અમરેલી,18/6/20
ANO ન્યુજ

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

CRIME! અમરેલી પેરોલ ફલોૅ સ્ક્વોડ ટીમે 6 માસની પેરોલ રજાથી પરથી ફરાર આરોપીને ઝડપી પાડ્યો.

Sat Jun 20 , 2020
Share this: BREAKING! લ્યો…માસ્ક પહેયાૅ વગર સેલ્ફી પાડી સોશિયલ મિડીયામા વાયરલ કરશો તો થશે દંડ/રાજકોટ પો.કમિશ્નરે બહાર પાડ્યુ જાહેરનામુ. અમરેલી,18/6/20 ANO ન્યુજ Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email

You May Like

Breaking News