અમરેલી BREAKING! જીલ્લામા કોરોનાએ ગતિ પકડી/3 વધુ પોઝિટીવ કેસ/કુલ આંક 43/4 મુત્યુ, 18 સ્વસ્થ થયા.

Share this:

અમરેલી BREAKING! જીલ્લામા કોરોનાએ ગતિ પકડી/3 વધુ પોઝિટીવ કેસ/કુલ આંક 43/4 મુત્યુ, 18 સ્વસ્થ થયા.

અમરેલી, 21/6/20
ANO ન્યુજ

અમરેલીમા કોવિડ 19 ના પોઝિટીવ કેસોની સંખ્યમા દિવસે ને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે આજે વધુ 3 કેસ પોઝિટીવ આવતા જીલ્લા તંત્રની સતકૅતા વચ્ચે કાયૅવાહી વધુ તેજ બનાવાઈ છે

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BREAKING! અમરેલી જીલ્લામા વધુ 2 કેસ પોઝિટીવ/સા.કુંડલાના અને ઈશ્વરીયામા નોંધાયા કેસ/કુલ પોઝિટીવ સંખ્યા 44.

Mon Jun 22 , 2020
Share this: અમરેલી BREAKING! જીલ્લામા કોરોનાએ ગતિ પકડી/3 વધુ પોઝિટીવ કેસ/કુલ આંક 43/4 મુત્યુ, 18 સ્વસ્થ થયા. અમરેલી, 21/6/20 ANO ન્યુજ અમરેલીમા કોવિડ 19 ના પોઝિટીવ કેસોની સંખ્યમા દિવસે ને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે આજે વધુ 3 કેસ પોઝિટીવ આવતા જીલ્લા તંત્રની સતકૅતા વચ્ચે કાયૅવાહી વધુ તેજ બનાવાઈ […]

You May Like

Breaking News