સા.કુંડલાના પુવૅૅ MLA કાળુભાઈ વિરાણીના ધમૅ પત્નિ મુક્તાબેન વિરાણીનુ સુરત ખાતે અવસાન.

Share this:

સા.કુંડલાના પુવૅૅ MLA કાળુભાઈ વિરાણીના ધમૅ પત્નિ મુક્તાબેન વિરાણીનુ સુરત ખાતે અવસાન.

અમરેલી,9/7/20
ANO ન્યુજ

સા.કુંડલાના પૂવૅ ધારાસભ્ય કાળુભાઈ વિરાણીના ધમૅપત્નિ અને સા.કુંડલા પાલિકા પૂવૅ પ્રમુખ,બાઢડા કેળવણી મંડળના ટ્રસ્ટી મુક્તાબેન કાળુભાઈ વિરાણીનુ સુરત ખાતે આજરોજ અવસાન થતા ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરેલ.

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BREAKING! અમરેલી જીલ્લામા વધુ 8 પોઝિટીવ કેસ નોંધાયા/જીલ્લામા 132 પર પહોંચ્યો કોરોના.

Thu Jul 9 , 2020
Share this: સા.કુંડલાના પુવૅૅ MLA કાળુભાઈ વિરાણીના ધમૅ પત્નિ મુક્તાબેન વિરાણીનુ સુરત ખાતે અવસાન. અમરેલી,9/7/20 ANO ન્યુજ સા.કુંડલાના પૂવૅ ધારાસભ્ય કાળુભાઈ વિરાણીના ધમૅપત્નિ અને સા.કુંડલા પાલિકા પૂવૅ પ્રમુખ,બાઢડા કેળવણી મંડળના ટ્રસ્ટી મુક્તાબેન કાળુભાઈ વિરાણીનુ સુરત ખાતે આજરોજ અવસાન થતા ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરેલ. Share on Facebook Tweet it Share on […]

You May Like

Breaking News