લાઠી,બાબરાના ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમ્મર નવરાશની પળોમા પોતાના ખેતરમા મીની ટ્રેક્ટર ચલાવી કરી આંતરખેડ/જુઓ વિડીયો.

Share this:

અમરેલી,11/7/20
ANO ન્યુજ

લાઠી,બાબરાના ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમ્મર નવરાશની પળોમા પોતાના ખેતરમા મીની ટ્રેક્ટર ચલાવી કરી આંતરખેડ.

ધરતીપુત્ર ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમ્મર અને ગુજરાત કિસાન મંડળના પ્રદેશ પ્રમુખ વિરજી ઠુમ્મર MLA હોવા છતા જાત મહેનતથી ટ્રેક્ટરથી આંતરખેડ કરી આપ્યો પ્રેરણાદાયી સંદેશો.

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BREAKING! લેબની માંગ સાથે ધરણા શરૂ કયાૅ પરેશ ધાનાણીએ/ વિપક્ષનેતા પરેશ ધાનાણીની અટકાયત કરાઈ.

Sun Jul 12 , 2020
Share this: અમરેલી,11/7/20 ANO ન્યુજ લાઠી,બાબરાના ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમ્મર નવરાશની પળોમા પોતાના ખેતરમા મીની ટ્રેક્ટર ચલાવી કરી આંતરખેડ. ધરતીપુત્ર ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમ્મર અને ગુજરાત કિસાન મંડળના પ્રદેશ પ્રમુખ વિરજી ઠુમ્મર MLA હોવા છતા જાત મહેનતથી ટ્રેક્ટરથી આંતરખેડ કરી આપ્યો પ્રેરણાદાયી સંદેશો. Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin […]

You May Like

Breaking News